Jong geleerd, oud gedaan………En andersom!

De leskist Gemakkelijk Wonen is een leskist voor basisscholen gericht op ouderdom, het ouder worden en de consequenties hiervan voor het zelfstandig wonen. Thuis wonen is voor de meeste kinderen iets vanzelfsprekends. Maar wat als opa, oma of de buurman oud en grijs zijn. Is het dan nog steeds zo vanzelfsprekend?

De leerlingen gaan, na een aantal theoretische lessen, op onderzoek uit bij de senioren zelf. En ze gaan eigenwijs vragen stellen, of bedoelen we met hun eigen wijsheid? Deze wijsheid hoeft weliswaar niet altijd te stroken met volwassen wijsheid, maar daarin ligt nu juist de kracht. Het op een speelse manier bespreekbaar maken van ouderdom en de relatie tot het wonen. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe zit dat eigenlijk bij hun zelf thuis?

Bewustwording bij drie generaties
Ze horen de woonverhalen over vroeger, toen de senioren jong waren. Ze zien hoe het wonen nu gaat en komen met hun eigen opgedane wijsheid over wonen op latere leeftijd. Dat kan gaan om een woonadvies voor opa of oma, een zelf bedacht slim woonidee of een spetterende presentatie aan de senioren tijdens een themabijeenkomst op school. Ze maken de vergelijking met hun eigen huis. En ze vertellen er ‘s avonds over aan tafel. Kortom, drie generaties die nadenken over het veilig en comfortabel wonen.

Drempels letterlijk en figuurlijk wegnemen
We hopen dat die inzichten bij alle drie de generaties iets in beweging brengt. Een stukje bewustwording bij de leerlingen over en respect voor ouder worden en oud zijn. Maar ook bewustwording over veiligheid in de woning dat meegenomen kan worden in de eigen wooncarrière. Voor de kinderen van senioren een opening om het gesprek met vader of moeder aan te gaan over de knelpunten in de woning. En een duwtje in de rug van de senioren om nu echt de stap te zetten om iets te doen aan een knelpunt. Hoe mooi zou dat zijn!

Themahoek

Leskist is dichtbij, bijzonder en leerzaam

Veel gemeenten zijn bezig met het opzetten, uitrollen of continueren van bewustwordingscampagnes gericht op het langer thuis wonen van senioren. We kunnen daarbij veel van elkaar leren. Wat zijn de successen en wat zijn de valkuilen? Zo heeft de provincie Gelderland de kenniswebsite Leidraad Langer zelfstandig wonen gelanceerd waar iedereen met vragen over bewustwordingscampagnes terecht kan. Een van de successen van een campagne is het investeren in persoonlijke contact en aandacht voor het persoonlijke verhaal.

Investeer in persoonlijke benadering, investeer in de leskist!
We moeten ons blijven realiseren dat we contact maken met mensen. Mensen die gewoon wonen, leven en soms ook nog (vrijwillig) werken. Wat vinden zij belangrijk om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ga met hen daarover in gesprek en gebruik die informatie om te sturen in het project. Investeer in een persoonlijke benadering. Letterlijk in de vorm van (herhaaldelijk) contact tussen professionals, vrijwilligers of mantelzorgers en de ouderen. Denk dan aan huisbezoeken in het kader van het langer thuis wonen, keukentafelgesprekken of bijeenkomsten waar het verhaal van het opplussen verteld kan worden. Denk aan het gesprek tussen de badkamerspecialist en klant. Of de ‘zondagmiddagkoffietafelgesprekken’.

Maar denk ook aan de leskist! Een prachtig voorbeeld van het persoonlijke gesprek, gebracht door kinderen in het sociale netwerk van de senioren. Dichtbij, bijzonder en leerzaam!
Drie generaties

Leerlingen Candea College aan de slag met Vertrouwd Wonen

Persbericht | Duiven, 25 februari 2013

Onderzoek of de woning geschikt is voor nu en later
Op vrijdag 21 februari is gestart met een zestal lessen over langer zelfstandig blijven wonen. Leerlingen van het Candea College besteden hun maatschappelijke stage-uren om in samenwerking met het project Vertrouwd Wonen te onderzoeken wat het betekent om langer in de eigen woning te blijven wonen als je ouder wordt. Vertrouwd Wonen is een project van de gemeenten Duiven en Westervoort samen met woningcorporatie Vivare.

Lees verder

Groot succes leskist Gewoon Gemak!

Persbericht | 03-07-2011
artikel van veluweland.nl

ELBURG – De gemeente Elburg heeft in samenwerking met de leerkrachten van de Ds. Baxschool uit Doornspijk en de provincie Gelderland een nieuwe leskist ontwikkeld: de leskist Gewoon Gemak. Leerlingen uit groep acht leren met deze leskist hoe het is om ouder te worden en toch prettig te kunnen blijven wonen. Past de huidige woning nog wel bij de levensfase? De eerste lessen hebben een positief resultaat opgeleverd.

Lees verder