De lessen

In de Leskist Gemakkelijk Wonen zitten 8 lessen. De belangrijkste onderwijsdoelen voor groep 7/8 komen hierin terug. Denk aan taal, rekenen, sociale vaardigheden, tekenen en handvaardigheid. De opdrachten zijn in een eigentijdse vorm gegoten en zorgen voor interactie. Niet alleen tussen de leerlingen onderling, maar ook tussen de leerlingen en de senioren.

Een paar voorbeelden:

  • in een groepje een placemat over ouderdom invullen
  • het met zijn tweeën ontwikkelen van het Gemakkelijkste Woon Idee
  • met de klas een persconferentie met een senior organiseren
  • in groepjes van 4 een film maken over opplussen
  • per tweetal de Junior Woontest afnemen bij een senior
  • een powerpointpresentatie voorbereiden

Stoere tas
Natuurlijk zijn alle materialen herkenbaar aan hun kleur en illustraties! En alles wat de jongens en meisjes nodig hebben om de opdrachten uit de Leskist te doen en om mee te nemen als ze op onderzoek uitgaan, komt in een stoere tas te zitten. Lekker gemakkelijk dus!

Eindbijeenkomst voor senioren
Tot slot: om de senioren en ouders na de 8 lessen te laten zien hoe deskundig groep 7/8 is, houdt de klas voor al deze mensen een door hen zelf georganiseerde eindbijeenkomst. Na afloop van deze bijeenkomst reiken de leerlingen een door hen gemaakt Junior Woonadvies uit aan de senioren bij wie zij op bezoek zijn geweest.