Informatie voor gemeenten

Als gemeente heeft u de taak dat iedereen kan blijven meedoen in de (lokale) samenleving. En dan het liefst in de leefomgeving waar men nu woont. Want de tijd dat je bij ‘wat minder goed kunnen’ naar het verzorgingshuis gaat voor die ondersteuning is voorbij. Diverse gemeenten in Nederland besteden aandacht aan het stimuleren van (preventieve) woningaanpassingen onder senioren ten behoeve van het langer zelfstandig en comfortabel thuis wonen.

Lange adem
Het onder de aandacht brengen van de boodschap van gemakkelijk wonen en senioren werkelijk in beweging krijgen om te investeren in de woning blijkt erg lastig te zijn en een traject van de lange adem. De doelgroep senioren is veelzijdig (‘de senior bestaat immers niet’) en laat zich moeilijk aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid daar waar het gaat om realiseren van woningaanpassingen. En al helemaal in relatie tot het ouder worden (‘oud is meestal 10 jaar ouder dan dat men zelf is’).

Er wordt in het land al veel geëxperimenteerd met het aanspreken van senioren op woningaanpassingen. Denk hierbij aan pakkende folders, doe-het-zelf-vragenlijst met persoonlijk woningadvies, vrijwilligers (van ouderenbonden) die langs de deur gaan om mede-doelgroepers aan te sporen, theatervoorstellingen, websites met vraag-en-antwoord etc. 

Dialoog tussen kinderen en ouderen als vliegwiel
Naast de al bewandelde paden willen we nu de onderwerpen ‘zelfstandig wonen op latere leeftijd’ en ‘woningaanpassingen’ op een innovatieve manier bij senioren onder de aandacht brengen. En daarvoor is de leskist Gemakkelijk Wonen tot leven gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat senioren gevoelig zijn voor een boodschap waarin meerdere generaties een rol spelen, en dan met name de kleinkinderen. Het worden en het zijn van grootouder is een belangrijke levensgebeurtenis. Mensen gaan anders tegen het leven aankijken. En hebben de behoefte om actief in het leven te kunnen blijven staan. Dit raakt weer het gezond zijn en het in de eigen woning kunnen blijven. Kortom, val niet om en pas de woning aan, is de boodschap!

Ontdekkingstocht van 8 lessen
Met de Leskist biedt u één of meerdere basisscholen 8 bijzondere lessen voor groep 7/8 aan. Deze lessen vormen een ontdekkingstocht naar de relatie tussen ouderdom en wonen. De leerlingen gaan aan de hand van een werkboek vol opdrachten de dialoog aan met de senioren over het ouder worden en de consequenties voor het wonen. De hamvraag luidt: is het huis geschikt voor nu én later?

Alles over het aanschaffen van de Leskist vindt u hier.