Informatie voor scholen

Bent u op zoek naar een interessant maatschappelijk project? Een project dat mensen van verschillende generaties verbindt? Waarmee de school iets voor de buurt kan betekenen. Waarmee u senioren uit de buurt laat kennismaken met de school en hen zo wellicht bij activiteiten van de school kunt betrekken? Dan valt de Leskist Gemakkelijk Wonen in deze categorie.

Drie generaties naar school
Met de leskist leren de kinderen meer over ouderdom in relatie tot wonen en ze gaan in gesprek met hun grootouders, ouderen in de buurt of met mensen in nabijgelegen zorgappartementen. Iets wat goed is voor de oriëntatie op henzelf en de wereld. En interessant voor u, want als school haalt u drie generaties binnen: uw leerlingen, hun ouders en de grootouders of hun leeftijdsgenoten.

Verschillende vakken
Maar niet alleen maatschappelijk gezien is dit een educatieve Leskist. Tijdens de acht lessen komt een groot aantal vakken aan bod:

  • Taal
  • Rekenen
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen & handvaardigheid)

Deze vakken komen al dan niet in combinatie terug in de bijzondere opdrachten. Zo leren kinderen eerst het stellen van open vragen om vervolgens hun grootouders te interviewen, verzinnen ze het Gemakkelijkste Woon Idee, doen ze de Junior Woon test samen met hun gekozen senior en maken ze een filmpje waarin ze hun visie geven op veiligheid en gemak in het dagelijkse thuisleven.

Handleiding legt alles uit
Behalve voorgedrukte materialen en full colour werkboeken bestaat de Leskist uit een uitgebreide handleiding met toonmateriaal voor de docent. Deze leswijzer begint met  een stuk achtergrondinformatie over vergrijzing en de essentie van het meer geschikt maken van woningen voor wonen op oudere leeftijd. Vervolgens heeft elke les zijn eigen hoofdstuk. Naast uitleg over de inhoud van de opdrachten zelf, staat aangegeven in welke vorm de opdrachten gedaan worden, hoeveel tijd ervoor nodig is en welke competenties van de kinderen worden aangesproken.

Vraag uw gemeente naar mogelijkheden
Kortom, heeft u het idee dat de Leskist echt iets voor uw school? Informeer uw gemeente dan over het bestaan van de Leskist Gemakkelijk Wonen. Er is namelijk grote kans dat de gemeente bezig is met het voeren van een bewustwordingscampagne rondom langer zelfstandig wonen waarin deze Leskist een speelse, educatieve aanvulling is!