De makers

De Leskist is in 2011 gemaakt door ons: 3 deskundigen op het gebied van bouwkunde (Sabine Verkroost), communicatie & tekst (Marlous Schoemaker) en grafische vormgeving en materialen (Iris Hulshof). We legden de lat hoog en wilden echt iets toevoegen aan de woonvisie van gemeenten en aan de bestaande communicatievormen rondom wonen en opplussen.

  • De inhoud moest namelijk écht leiden tot kennisverbreding en kennisverdieping van de leerlingen en de senioren.
  • Daarnaast moesten de lessen uitblinken in het anders dan anders zijn waarbij meerdere vaardigheden van de kinderen werden geprikkeld zoals creativiteit en sociale vaardigheden.
  • En natuurlijk moest alles er uitnodigend en eigentijds uit zien.

De samenwerking bleek perfect. Elk van ons bracht haar steentje bij. We vulden elkaar aan met ideeën en we moesten onszelf af en toe echt streng toespreken: ‘nee, niet nog een leuke les erbij: 8 blijft 8′.

1+1= 3
Dat 1+1 in dit geval 3 was, was overigens geen verrassing. We werden eerder al aan elkaar gekoppeld door de gemeente Elburg voor een project rondom wonen, zorg en welzijn. Onafhankelijk van elkaar voerden we ook al opdrachten voor deze Noordveluwse gemeente uit.

Klankbordgroep ontbrak niet
Met elkaar de lesstof bepalen en de lessen bedenken was 1. Maar iets gaat pas werken, als de doelgroepen het ook zullen begrijpen. We vonden in de gemeente Elburg, de Ds. Baxschool in Doornspijk en in Henk Langes van de provincie Gelderland dan ook een prettig klankbord. Regelmatig legden we de combinatie van inhoud (kennis), de taal van de opdracht (overdracht) en de materialen (ondersteuning) voor aan de leerkrachten. Dit heeft geleid tot onze zeer complete, eigentijdse, innovatieve lessenserie.